Archive

Archive for the ‘cups’ Category

Strathdearn Cup – Club Drawn in Prelim round v Lovat

January 31st, 2019 No comments

Related imageWhilst the publication of the Camanachd Association fixture list is still a while away, the club received confirmation of its first scheduled cup fixture in the Strathdearn Cup. The North Reserve Cup was initially drawn on Tuesday 29th January but the draw was aborted halfway through, the club had been drawn intially in a prelim round fixture away against Kilmallie. However, in the rescheduled draw held on Thursday 31st January the club managed to end up in the Preliminary Round again but this time against Lovat. The two clubs will face each other on 27th April at Balgate, Kiltarlity.  Five time Strathdearn winners, Lovat were the North Division Two champions last year and will be playing in North Division One this season. The winners of this tie will face Lochcarron away in the first round proper on 25th May.

Marking ten years since first ever Cup match

May 7th, 2017 No comments

A few quick shinty notes.

Our Home Season opener versus Caberfeidh was postponed and will be rearranged for a future date.

We are on the road again next weekend for a Strathdearn Cup match versus Lochaber. Then home shinty returns in earnest with Lovat making their first trip to Shawbost, followed by Boleskine then Lochaber.

It is worthy of note that Saturday marked 10 years to the day since the club played the first ever competitive fixture by a Western Isles club in Camanachd Association Competition. We went down 6-0 to Glasgow Mid-Argyll at Yoker in the Sutherland but it was an important and historic day, not to be forgotten by those who made the four day trip!

Lewis v GMA Shinty

First Cup Game v GMA

BBC Island Blogging reported on the match – also captured Dukey’s infamous penalty 😉

 

 

April update

April 24th, 2017 No comments

gomezinvernesscup2017

There was a great deal of heartbreak in April with the first team falling short to last minute defeat against Inverness in the league (2-1 goal by Dougie Shaw) and then the next week in extra-time in the cup (Gomez and Will grabbing our goals). Sadly the cup hoo-doo remains in place. This was preceded by a 5-0 defeat away to Strathspey.

Lochcarron away was called off due to Battery Park being unplayable and with no other fixture scheduled, our next game is our first home game of the season against Caberfeidh on 6th May. This will be an appropriate time in our 10th Anniversary season for our youth players to be playing for the inaugural Dr Barden trophy. More info to follow. Thanks also to Katie Drain, Camanachd Association Development Officer for visiting last week. Much appreciated.

Best of luck to our players involved in exams in the coming month, but remember the benefits that playing shinty can have in terms of helping you relax and stay in balance during this time. See this article for further details.

Thanks to Iain Cochrane for the photos from Inverness.

Cup Draws – Inverness in Sutherland, Lochaber in Strathdearn

January 23rd, 2017 No comments

InvernessShintyLochabershinty

The club will mark ten years since the first entry into Camanachd Association cup competition with an away trips to Inverness in the Sir William Sutherland Cup and Lochaber in the Strathdearn Cup.

The cup draws were made in the Highland Print Studio in Inverness on January 23rd.

We will face Inverness on the 8th of April, the winners of that tie will have an away trip to either Strathglass seconds or Caberfeidh on 30th April. The winners of that tie will face either Boleskine or Glenurquhart, who both received first round byes, in the Quarter Finals.

In the North junior cup, the Strathdearn, we are straight in to the second round, with only Beauly v Glengarry and Fort William v Caithness in the first. The winners of our tie will face Newtonmore or Lvoat in the Quarter-finals on June 17th.

The dates of the league games are TBC with the publication of all the season’s fixtures scheduled for the last day of January. We will bring you the full programme when we get it.

 

ally kings

Mòd Cup Facts

October 3rd, 2016 No comments

Lewis Camanachd

We were asked for a translation of the Mòd Article so we created a short listicle of the key facts.

 • The Mòd Cup was first presented by the Aviemore Branch of An Comunn Gàidhealach in 1969 when the Mòd was held in there in 1969.
 • It was first played for between Newtonmore & Kingussie. Newtonmore won and it is the only national trophy that the Kings have never won.
 • The trophy used to have a lid but this has been lost at some point.
 • It is always played by two sides close to where the Mòd is held. This has led to several interesting match ups over the years, especially giving smaller clubs the chance to claim a national trophy.
 • The Mòd was first held in Stornoway in 1979. It is unclear at the moment where the 1979 game was played, but it was won after extra-time by Lochcarron 5-3 against Skye. Boyd MacKenzie played in that match.
 • The Mòd returned to Stornoway in 1989. Skye Camanachd defeated Beauly 4-2 at Bayhead. Goasl were specially made for the occasion. Many of the Skye players that day went on to win the Camanachd Cup the next year.
 • Of note in 1989 was that Beauly player Martin”Toad” MacLean” played the last senior fixture to be played in Lewis until 2011, when “Toad” also played for Lochbroom in the first ever Camanachd Leòdhais home game.
 • The Mòd was held in Stornoway again in 2001, but the shinty as played in Tarbert. For the first time, a Lewis based side competed, a young Back Camanachd facing Kyleakin Primary School. It ended up 11-0 to the Sgitheanaich. Several of the players in both sides have gone on to good shinty careers. Kyleakin are quite possibly the only Primary School team to have ever won a national trophy in any sport.
 • The Mòd Cup was first held in Uist in 2005 as part of Mòd nan Eilean Siar and Uist defeated a Lewis select in an event which also saw the Lord of the Isles Trophy up for grabs with 70 kids taking part.
 • Shinty returned to Uist again in 2011, with the reformed Camanachd Leòdhais facing off against Uist Camanachd. Both teams had been competing at national level, Lewis in North Division Three and Uist in the CA Development League. In a tight, tousy game, Lewis won their first major trophy 2-0.
 • This year’s fixture at Mòd nan Eilean Siar is between Camanachd Leòdhais and Skye Camanachd and will be held at Shawbost on Saturday 15th October, throw-up at 2pm.

Camanachd Innse Gall agus Cupa a’ Mhòid – Duais Iomain a’ Chomuinn

September 30th, 2016 No comments

Lewis CamanachdChaidh Cupa a’ Mhòid a thoirt seachad airson a’ chiad uiar le Meur Comunn Gàidhealach na h-Aghaidh Mòire ann an naoi ceud deug ’s a trì fichead ’s a naoi. Is mòr an t-iongnadh nach robh iomain an-sàs anns an fhèis roimhne sin, leis cho làidir sa tha an ceangal eadar an spòrs agus an cànan – ach is beag an t-iongnadh gun do  shaoil cuideigin aig a’ Chomunn gum biodh an Aghaidh Mhòr glè fhreagarrach airson co-fharpais den leithid a bhith anns an reasoirt ùr leis gu bheil Sgìre Bhaideanaich cho ainmeil airson iomain.

Gu dearbh, chaidh a’ chiad chluiche de Chupa a’ Mhòid a chumail eadar an dà fhuamhaire ud, Baile Ùr an t-Slèibh agus Cinn a’ Ghiuthsaich – agus leis gun robh am Baile Ùr cho làidir aig am àm, chan eil e na iongnadh gun do bhuannaich iad – agus gus an latha an diugh, ’s e an aon duais nàiseanta nach do bhuinnig Cinn a’ Ghiuthsaich riamh.

Is e duais eireachdail a th’ ann an Cupa a’ Mhòid, gu math coltach ann am meud agus crùth ris an t-seann European Cup Winners Cup air an d’ fhuair Obar Dheathain agus Rangers greim uair neo uaireigin.  B’ àbhaist do bhonaid a bhith air a’ chupa, ach chaidh sin air iomrall thar nan linntean.

Is e duais shònraichte a th’ anns a’ Chupa cuideachd, leis gu bheil e ga chluich leis an dà sgioba as fhaisge air a’ Mhòd aig an àm.  Tha seo air cothrom a thoirt do mheasgachadh math de sgiobaidhean, gu h-àraidh sgiobaidhean beaga nach eil ro chleachdte ris an leithid, greim fhaighinn air duais nàiseanta.

Tha am Mòd air a bhith ann an Steòrnabhagh (1979, 1989 agus 2001), no ’s na h-Eileanan Siar (2005 agus 2011) còig tursan agus tha gach uair air cuir ri sgeulachd inntinneach na h-iomain anns an Innse Gall.

Chan eil e buileach soilleir mar a thachair leis a’ Mhòd ann an 1979 ach gun do bhuannaich Loch Carrain an aghaidh Camanachd an Eilein Sgitheanaich 5-3 as dèidh ùine a bharrachd. Tha aon rud cinnteach, bha Boyd MacCoinnich, fear a bha cho cudromach ri ath-leasachadh na Camanachd san eilean seo a’ cluich dha na Carrannaich.

Ann an 1989, thàinig Camanachd an Eilein gu Steòrnabhagh còmhla ris a’ Mhanachainn – chluich iad aig Ceann a’ Bhàigh le Eanraig MacAonghais mar rèitire. Bhuinnig an t-Eilean 4-2. A-rèir coltais, thug e seachdain do chuid dhe na gillean (tòrr a bha an-sàs anns an ath sheusan nuair a thog iad Cupa na Camanachd) a thilleadh a Phort Rìgh. Chaidh tadhal a thogail ann an Steòrnabhagh gu sònraichte airson a’ ghèam ach cha bhiodh gùth air spòrs nan Gàidheal ann an Leòdhas airson sia bliadhnaichean eile nuair a thòisich Dr Barden is a leithid na sgiobaidhean òigridh air feadh Eilean an Fhraoich.

Ann an 2001, cha robh ach Camanachd a’ Bhaic fo stiùir Bhoyd MhicCoinnich a’ cumail an àird ar spòrs agus chluich iad a’ chiad gheam iomain anns na Hearadh o chionn bhliadhnaichean an aghaidh Caol Acainn às an Eilean Sgitheanach. Is e 11-0 a bh’ anns an sgòr, ach a’ faicinn gun robh leithid de na bràithrean Moireasdanach, MhicIlleinein agus Sarah Corrigall anns an sguad òg sin, cha robh nàire sam bith ann dha na Bacaich òga a bhith a’ call. Gus an latha an-diugh, ’s e Caol Acainn an aon sgioba bhun-sgoil a bhuannaich duais naiseanta (no duais inbhich ann an spòrs sam bith le cinnt!).

Chaidh cràthadh a thoirt air cumadh a’ Mhòid anna n 2005, nuair a chaidh tagradh tar-eileanach a dhèanamh agus le sin, chaidh an gèam a chluich ann an Uibhist airson a’ chiad uair. Cha robh sgioba Leòdhasach air cluich còmhla ach uair no dhà roimhne seo. A-rèir aithisg on àm le Ally “Fro” MacLeòid:

“A match held during MOD 2005 was unquestionably Lewis’s worst performance so far. Poor defending, poor attacking, poor communication, poor passing and non-existent teamwork meant that we were lucky not to concede any more. James Mackenzie put in a captain’s performance and was undoubtedly Lewis’s best player, but everyone else was pretty awful (no offence everyone else), and even he couldn’t stop this heavy loss. The bus journey was fun…”

Bha e inntinneach dhà-rireabh ge-tà gur e mac Bhoy MhicCoinnich, Seumas a bh’ anns a’ chluicheadair a b’ fheàrr aig na Leòdhasaich, agus gun robh na ceanglaichean sin ann eadar 1979 is 2005.

 

Peter Gomez Shinty Uist Gaga sean anderson

Thug an call ann an 2005 spionnadh dhan Chomann a bha air ath-stèidheachadh ann an Leòdhas anns an Dubhlachd 2006 a bhith a’ leasachadh, agus leis an amas airson an cupa a bhuannachadh ann an 2011, chuir an Dubh is Gorm a-steach dha na cupannan aig Comann na Camanachd ann an 2007, agus an uairisn dhan Treas Roinn a Tuath ann an 2011 . Agus gu dearbh, is dualtach gur e Freastal a bha a’ ciallachadh gum biodh iad a’ farpais airson Duais a’ Chomuinn anns a’ chiad bhliadhna a chluich iad anns na lìogaichean an aghaidh Camanachd Uibhist.

Bha Uibhist gu math làidir aig an àm, a’ cluich ann an Lìog Leasachaidh Comann na Camanachd, agus bha geam faisg air a bhtih ann eadar an dà sgioba aig Fèis Cheilteach Innse Gall, le Leòdhas a’ buannachadh 3-1. Cha robh e buileach soilleir cho gheibheadh làmh an uachdair nuair a bhiodh iad a’ coinneachadh aig Sgoil Lionacleit.

Dh’èirich na Leòdhasaich tràth agus chaidh iad suas gu deas ann am Coidse nan Loch. Cha robh trioblaid sam bith ach gun robh sinn fada ro thràth anns an t-Òb agus theab Sgot Moireach am bàta a chall lesi gun robh e a’ gabhail air a shocair a’ coiseachd air ais on Bhutty Van!

Air madainn chàilear, loidhnich an dà sgioba an-àird. Is e gèam faisg a bh’ ann, le iomadh car mus do chuir Will Church dà thadhal airson a’ chùis a chur seachad.  Rinn na balaich Leòdhasach gàirdeachas mòr agus chaidh an duais a thoirt dhachaigh thar Caolas na Hearadh.  Cha robh ach aon chall ann, gun do sgrìobh Diablo òran mu dheidhinn!  Is e dòigh shònraichte a bh’ ann airson bliadhna eachdraidheil do dh’iomain sna h-Eileanan an Iar a dhùnadh.

WillTrophy

Innes, Andrew, Micheal, Conor

Tha am Mòd a’ tilleadh a-rithist anns an Dàmhair dha na h-Eileanan. Bha còir aig an geam am-bliadhna seo a bhith ga cluich ann an Uibhist a-rithist ach gu mì-fhortanach, tha eilthireachd agus oilthighean air buaidh mhòr a thoirt air sgioba Uibhist o chionn ghoirid agus mar sin, ’s e an dara sgioba aig an Eilean Sgitheanach a bhios a’ cluich nar n-aghaidh airson Cupa a’ Mhòid am-bliadhna.

Chan eil caraidean cho taiceil no cho dlùth air a bhith againn ris na Sgitheanaich far na pàirce nar strì airson inbhe ann an saoghal na Camanachd. Air a’ phàirc, chan eil na geamannan air a bhith ro fhaisg gu ruige seo, ach tha iad uile air a bhith gan cluich ann an spioraid air leth, agus bidh e na dhòigh fhreagarrach airson deich seusanan aig Camanachd Leòdhais a chòmharrachadh.

Mholadh sinn dhuibh uile a thighinn ann agus hò-rò-gheallaidh a dhèanamh còmhla rinn.

Taing dhan Chomunn Ghàidhealach airson taic a chur ri Cupa a’ Mhòid.

Lewis 2 – Kingussie 9

June 22nd, 2016 No comments

Kingussie (with Ronald Ross in tow) made their first ever visit to the Western Isles, and whilst the scoreline was weighted quite heavily towards the North Division One side, who were a classy outfit and well deserved their victory, it wasn’t a true reflection of the balance of play and the application of our boys. Will and Ally were the scorers, and Donald was unlucky to have a goal chopped off for offside as well, and we were unlucky at both ends. A decent run-out for the lads but an end to our cup adventures for the year.

 

Photos by Conor Macdonald

Kingussie Visit Lewis

June 13th, 2016 No comments

Kenny Mould Lewis Camanachd

So a busy weekend ahead. Kingussie Colts will be over on Saturday for the Strathdearn Cup Second Round match. They beat Inverness in the first round. This will be the Badenoch giants’ first trip to the island but not their first match against Lewis. They were our third ever competitive opponents in 2008 and they beat us a whopping 14-nil at Inverlael! Here is a young Kenny Mould battling gainfully to avoid becoming pixelated.

Our old friend Ronald Ross will be over with his team and we look forward to welcoming him and his side to Shawbost for a 2.30 throw-up. We would also like to send our best wishes to Jimmy Gow, who cannot make it due to ill health and we wish him a swift recovery.

Ronald has of course been over the Minch several times for youth development days, and we hope that the new Cupa na Sgire for district sides will be a big success for our Under 14 players.  This starts at 10.30am at Shawbost. Players can still be signed up via facebook.

Come along and support!

Lost Highway

April 12th, 2016 No comments

oban

Some firsts; our first game in Oban, our first ever extra-time, our first ever competitive penalty shootout, but sadly not our first ever cup tie win.

It was a very wet Ganavan park that the game was played on, and perhaps if such a distance was to be traversed the game would not have gone ahead, but go ahead it did and it was a pulsating cup tie between two of shinty’s newest clubs.

Lorn grabbed a goal just before half-time, but Dukey cancelled it out in the second half. The game then went through the entire 120 minutes of regulation and extra-time before a penalty shootout where we just didn’t test the Oban keeper. A fuller low-down on the happenings can be found over at the twitter page twitter.com/lewiscamanachd.

A long way to go, and another match where we came up a little too short, but the boys are giving Duncan good effort and performances are definitely more consistent than last year. Next up, Lochaber in the league at Spean Bridge.

Anyway, we made a presentation of a quaich to Oban Lorn before the match and the Latharnaich are hoping that they can make the trip to Shawbost for a friendly in the future.

In other news, Under 15 training begins next Thursday 21st April at Stornoway Primary.
YOUTH TRAINING

Oban Lorn , Sutherland Cup and A Houseful Of Boys Divided

April 6th, 2016 No comments

LornShintyClubBadgeWe make an historic visit to Oban this Saturday in the Sir William Sutherland Cup, the National Junior Cup. We face another young club, Oban Lorn, who only formed in 2014, and are in their second season in the South Division Two.

This will be our first game played in the South District since our first ever Sutherland Cup match against Glasgow Mid-Argyll in 2007 (Ten seasons ago!) but we also faced Aberdour in 2009 and Inveraray in 2010 in the same competition. The winners of Saturday’s game may also face Inveraray in the next round on 30th April if the Royal Burgh side overcome Kilmory.

The on-line team spoke to David Martin from Oban Lorn about the history and the present of the third club in Oban.

“We started up Lorn to accommodate the younger kids (14-18) who weren’t getting games for either of the two other clubs in the town, Camanachd and Celtic. It hasn’t quite worked out as planned but as long as we manage to get a team playing every week then we’ve accomplished a level of success. Our biggest success is being able to get a team out there and compete every week.”

“We’re really looking forward to playing Lewis this weekend as there are quite a lot of similarities between both clubs. Win, lose or draw there will be socialising and a friendly dram involved after the game; it’s really what it’s about at our level. We would love to come over to Lewis for a friendly at some point in the future for sure.”

12980802_10206336988252320_612752077_o

Whilst the two clubs have never met, there is a link via a family who are supporters of both clubs – the Murrays of Livingston. Dad Andy is a big supporter of shinty, originally hailing from Oban, but marrying a Lewiswoman, Kirsteen. Their large brood are regulars when at home in the summer at games and at our summer camps. We asked Andy for his predictions and those of Davie and Calum, second and third in the Murray-MacIver Dynasty and prize-winners at last year’s sixes and camp.

Andy gave us his predictions for the big cup clash; “Calum says 3-2 to Lewis, Davie says 2-1 to Oban Lorn and I say 4-1 to Oban. Torn loyalties but the Oban boys are harder and the huge home crowd should be an advantage [smiley tear emoji]”

Kirsteen, being a good Leodhasach girl, hoped that Calum’s prediction comes true her home island “If the #dubhisgorm don’t beat Oban Lorn then I will never hear the end of how Oban boys are better than Lewis boys!”

We recommend that you check out Kirsteen’s excellent website/blog here.

12948478_10206339663439198_1656384902_o

The game throws-up at 3.30pm on Saturday at Ganavan Park. That’s out past the Corran Halls along the coast for those of you who have been to Oban on the Mod shot! Taynuilt is the reserve venue.