Archive

Archive for March, 2011

Gary Innes’ blog

March 29th, 2011 No comments

Seeing as he was pushing a song about “Latha Math air Eilean Leodhais”, its probably apt that Gary Innes gave our draw against na Glaisich a namecheck in his blog.  Also thanks to him again for his kind words on the day itself, a class act. To be fair he once almost signed for us.  See here

Click on the External Link to see the blog.

 

The only good point is one from a draw!

March 28th, 2011 No comments

‘S math rinn a h-uile duine! A’ Chiad phuing ann an eachdraidh a’ chomainn agus feumaidh sinn aideachadh gun robh e caran snog a dhol gun chall ged a bha sinn duilich nach do bhuannaich sinn aig a ‘ cheann thall.

Well done everyone! The club’s first point in its history but we can also admit that it was nice not to lose although we were disappointed not to come away with the win eventually.

So no team has probably celebrated a 2-2 draw at Cannich harder!

Thanks to Gary Innes and the rest of the Fort William boys for their congratulations after thge game, it was a classy touch!

For the record, the players were:

Conor, Paul , Micheal , Sean , Eoghan, Andrew MacDonald, Andrew Henderson, Scott, Kenny, Craig, Duncan Edwards, Stompy, Donald Lamont, Paddy, Ally MacKenzie.

Great support from Ian Sinclair and Kenny who came to watch

 

Harris Tweed Sponsor Lewis Camanachd

March 24th, 2011 No comments

Camanachd Leodhais, who have brought national league shinty to the island for the first time, and Harris Tweed Hebrides this week announced a three-year sponsorship agreement which will help the club secure a firm financial footing in its early days.

Club treasurer Daniel Gallagher, manager Paul Duke and Donald Lamont visited the company’s Shawbost mill prior to last Saturday’s game against Aberdeen University, to display the new strips, bearing the Harris Tweed Hebrides logo and the company’s Gaelic title, for the first time.

Paul Duke said: “Harris Tweed Hebrides’ support is a massive boost for the club in our first season in the league. We thank the company for their enthusiasm for shinty in Lewis and Harris and believe it is an ideal partnership between two groups dedicated to re-invigorating old traditions.

“Staggering the deal over three years allows us to plan sustainably as a club for the future. We also hope that having an internationally recognised brand as our shirt sponsor will encourage other businesses to support the club. In this day and age it is important to develop a community of sponsors, both large and small, to help meet the costs of equipment, travel and youth development.

“The strips look great and we have already had lots of interest from people wanting to get their hands on one. We are also the only shinty club to have an entirely Gaelic kit. Unfortunately, having them made out of tweed would have been just a little bit too impractical.”

Harris Tweed Hebrides chairman, Brian Wilson, said: “We are delighted to support Camanachd Leodhais at this crucial stage of their development. Shinty, Gaelic and Harris Tweed are all part of the same culture, so it is a very appropriate sponsorship”. The company will host a reception for Camanachd Leodhais on May 14th to mark their first-ever league appearance to be played on home soil.

CLÒ MÒR INNSE GALL A’ CUR TAIC RI CAMANACHD LEÒDHAIS

Tha Camanachd Leòdhais, a tha air iomain lìog nàiseanta a thoirt dhan eilean airson a’ chiad uair, agus Clò Mòr Innse Gall air aonta-taice thar trì bliadhnaichean a ghairm an t-seachdain-sa a bhios a’ toirt bun-ionmhais seasmhach dhan chomann aig an toiseach den iomairt aca.

Thadhail neach-ionmhais a’ chomainn, Daniel Gallagher, manaidsear a’ chomainn Pòl Duke agus cluicheadair Dòmhnall MacLaomainn air muileann a’ chompanaidh ann an Siabost ron ghèam aca Disathairne seo chaidh an aghaidh Oilthigh Obar Dheathain gus an deiseachan ùra, a bhios a’ sealltainn suaicheantas Chlò Mòr Innse Gall is tiotal Ghàidhlig a’ chompanaidh, a thaisbeanadh airson a’ chiad uair.

Thuirt Pòl Duke “Tha taic Chlò Mòr Innse Gall a’ toirt spionnadh mhòr dhan chomann anns a’ chiad sheusan againn san lìog. Tha sinn taingeil dhan chompanaidh airson an dealais aca dhan iomain ann an Leòdhas agus na Hearadh agus tha sinn a’ creidsinn gur e compàirteachas air leth a tha seo eadar dà bhuidheann aig a bheil uidh ann a bhith ath-bheothachadh seann traidiseanan .

“Le bhith a’ sgaoileadh an aonta thar trì bliadhnaichean, ‘s urrainn dhuinn ullachadh gu leantainneach airson an àm ri teachd. Cuideachd, tha sinn an dòchas le companaidh aig a bheil cliù gu h-eadar-nàiseanta mar luchd-taice deise gum brosnaich seo companaidhean eile taic a chur ris a’ chomann. Anns na làithean a tha seo, tha e cudromach a bhith a’ togail coimhearsnachd de luchd-taice, an dà chuid beag is mòr gus cuideachadh le bhith a’ coinneachadh ri cosgaisean uidheamachd, siubhail agus obair òigridh.”

“Tha na lèintean a’ coimhead sgoinneil agus mu thràth tha mòran dhaoine air uidh a nochdadh ann a bhith a’ faighinn greim air tè. Is sinn an aon sgioba iomain a tha ann aig a bheil deise a tha gu lèir sa Ghàidhlig. Gu mì-fhortanach ge-tà, bha e rud beag neo-phrataigeach a bhith gan dèanamh a-mach à clò Hearach!”

Thuirt Cathraiche Chlò Mòr Innse Gall, Brian Wilson: “Tha sinn air ar dòigh a bhith a’ cur taic ri Camanachd Leòdhais aig an ìre dheatamach seo den leasachadh aca. Tha iomain, Gàidhlig agus an Clò Mòr nam pàirtean uile den aon chultar, ‘s mar sin ‘s e aonta-taice gu math freagarrach a th’ ann.” Bidh an companaidh a’ cur air dòigh cuirm do Chamanachd Leòdhais air 14mh an Cèitean gus a’ chiad ghèam ann an Eilean Leodhais a chomharrachadh.

 

Aberdeen Uni v Lewis

March 21st, 2011 No comments

‘Deen Uni 15 (fifteen) – 0 Leodhas

After lots of to-ing and fro-ing this game got played at Invergarry – thanks to Glengarry Shinty Club for giving the park at short notice.

Needless to say we took a bit of a spanking of admittedly the strongest squad in the league but we could have greatly reduced the scoreline with a little bit more fight and awareness all over the park.  Gaga and Kenny both got cracks which hopefully will not be too serious.

Hopefully that’s the big scoreline for the season out of the way.  Next two games are against Strathglass at Cannich and Ardnamurchan in the peninsula.

 

Lochcarrainn ga chur dheth

March 11th, 2011 No comments

Cha bhi geam ann an LochCarrainn a-maireach – cha ghabh cluich air a’ phairc – cus uisge.

The first Ross-shire derby of the season is off – Wet Pitch in Lochcarron.

Game will probably be rescheduled for 7th or 28th May.

 

First League Match – Beauly

March 6th, 2011 No comments
Beauly 5                                    Lewis 1
David Groat 59                            Calum Stamper 1
Calum Forbes 66,68
Calum Morrison 70
Conor Cormack 90
Referee Charles Young
Click on Link for Photos by Neil G Paterson